Er jeg særlig sensitiv? Hvad betyder det?

Hvad betyder særlig sensitiv for den som har det og omgivelserne?

Siden 1996 har vi kunne definere og beskrive særligt sensitive mennesker og Elaine Aron var den første til at udgive en bog om teori på, hvad det betyder at være særligt sensitiv. Efterfølgende har flere bidraget til forståelsen af hvad særlig sensitivitet betyder for den enkelte og for omgivelserne. I denne artikel vil jeg forsøge at gøre dig klogere på, hvad særlig sensitiv betyder og hvad vi kan bruge denne viden til.

Hvad betyder særlig sensitiv ud fra et biologisk perspektiv?

Er du særlig sensitiv, betyder det at dit nervesystem er mere følsomt end det gennemsnittelige. Nervesesystemet er et netværk af nervetråde, der bl.a. forbinder kroppens funktioner, styrer musklernes bevægelser og kommunikere impulser fra sanseorganer. Det er ligeledes nervesystemet hjælper dig med at regulere din psyke, så du kan genfinde mentalt overskud i belastede situationer. Nervesystemet har mange funktioner og fortjener et helt blogindlæg for sig selv, for at blive beskrevet til fulde. Som særligt sensitiv betyder det, at når du sanser verden, bearbejder du indtrykkene mere følsomt – både de indre og de ydre indtryk. Som særlig sensitiv betyder det, at dit nervesystem er længere tid om at “loade” og regulere dig tilbage til “default”, som er den neutrale tilstand, hvor der er balance i dit nervesystem.

Hvad betyder særlig sensitiv ud fra et biologisk perspektiv

Som levende sansende væsner som vi mennesker er, betyder det, at vi oplever verden igennem vores sanser. Når vi sanser verden, integrere vi den i os selv og lagre indtryk og danner os erfaring gennem vores udvikling. Som særligt sensitiv betyder det, at du oplever verden ”stærkere” på et mere følsomt niveau. Dine indtryk lagre sig i dig og gør dig i stand til at se, høre, mærke indtryk mere intenst og den erfaring du gør dig igennem disse oplevelser og indtryk, vil definere dig og gøre dig anderledes fra de gennemsnitlige mennesker som enten er følsomme eller ufølsomme – dem som du deler og udveksler med i verden.

Hvad betyder særligt sensitiv ud fra et kulturelt perspektiv?

At være særlig sensitiv er ikke anerkendt som en diagnose, men defineres som et ”personlighedstræk” eller “karaktertræk”. Det er et grundvilkår, som man lever med i sit liv, i alle situationer, på alle tidspunkter. Vigtigheden i at være opmærksom på sit ”særlige” personlighedstræk i fællesskaber er stor, da det kan påvirke den måde man oplever normens krav og tilpasning, som er forskellig for det øvrige fællesskab. De krav og værdier som gældende i fx arbejdsfællesskaber, kan sagtens virke forenelige for dig, som er særligt sensitiv, men kan være svære at leve op til over tid, hvis du ikke tager højde for at du loader langsommere og tilpasser dig derefter. Det kan med tiden skabe en indre modstand, som en reaktion på at man er (over)belastet. 

Det er en fordel, at du som særligt sensitiv erkender sin anderledes-hed og forholder sig til det grundvilkår, der gør oplevelsen af livet anderledes. Accepten heri gør det muligt for dig at indrette dig således, at du skaber gode forudsætninger for at regulere dig i et tempo, der kan være nødvendigt. Vi er sociale væsner og søger ubevidst efter at leve op til de krav om deltagelse der er, ligegyldigt hvilket fællesskab, man er en del af. Hvad særlig sensitivitet betyder i en kulturel sammenhæng kan også tydeliggøres i holdninger og standpunkter, som kan afvige fra den kulturelle norm og det socialt acceptable. Det er nemlig ikke unormalt at situationer, begivenheder og information kan tænkes dybt igennem og at du fordøjer indtryk med dybe tanker, hvilket kan skabe nogle nuancerede standpunkter som afviger fra normens holdninger og meninger. 

Hvad betyder særlig sensitiv ud fra et sociologisk perspektiv?

At være særlig sensitiv betyder at du mærker og føler verden mere end gennemsnittet. På nuværende tidspunkt ved vi, at omkring 15-20% med en lige fordeling af mænd og kvinder, er særligt sensitive. Sensitiviteten er en habituel tilstand som gør dig afvigende fra gennemsnittet. Det er værd at tage højde for i vores senmoderne samfund, som i øjeblikket er højt accelererende mange steder. Vækst og forandring kan både være godt og skidt – og som særligt sensitiv kan det være nødvendigt at skærme sig for den overdrevne mængde af information og indtryk, som det kan medfølge, for at undgå overophobet stress.

Kunsten at tilpasse sig i samspillet mellem sig selv og samfundet, bør altid være på dine præmisser, således at det er hensigtsmæssigt for dig og din sundhed at deltage. Det kan være komplekst at finde balancen i at være sig selv og sin sensitivitet nærmest i et samfund indrettet efter en norm, som mere og mere tilgodeser robusthed som et grundvilkår for at kunne klare sig godt og blive succesfuld. Men dermed sagt ikke umuligt – man kan sagtens være særligt sensitiv og robust i den verden som vi lever i. Succes er ofte et produkt af gode mestringsstrategier, som giver dig den energi og balance, der virker for dig.

Hvad betyder særlig sensitiv ud fra et individets perspektiv?

Er du særligt sensitiv, har du højst sandsynligt følt dig anderledes hele dit liv. At være særligt sensitiv er forskellig for alle som har det, så det betyder ikke nødvendigvis at du kan se dig i andre, som har det. Det handler i højere grad om, hvordan du har særlig sensitivitet fremfor spørgsmålet: om du har. Der er flere dimensioner i at være særlig sensitiv og vil påvirke dig forskelligt fra andre. Du kan være særlig sensitiv og være introvert eller ekstrovert. Du kan føler dig begrænset eller beriget på forskellige måder, alt efter hvilket følelsesmæssigt aftryk det efterlader hos dig. Måske mærker du en stærkere evne til at leve dig ind i andre mennesker, situationer, film mm. Ofte afspejler dette sig også i dine relationer, hvilket kan kræve noget af dig i forhold til at få reguleret dig sammen med dem du omgås.

Hvad betyder særlig sensitiv ud fra et sundheds perspektiv?

At være særlig sensitiv er ikke noget som kan ”kureres”. Det er en habituel tilstand, som du kan påvirke ved at forebygge og selvregulering fx via mestringsstrategier. God egenomsorg og bevidsthed omkring din sensitivitet kan i mange tilfælde være nok i sig selv. Dog kan det være godt at vide, at man i større grad kan være udsat for mere stress end andre. Stress er en tilstand man ikke nødvendigvis lægger mærke til, det er en tilstand vi fysiologisk træder ind i for at mestre og klare pressede situationer. Når presset er for stort og vedvarende, vil stresstilstanden tage over i længere tid. Fysiologisk betyder det at du producere mange stresshormoner, gør du det over længere tid, kan kroppen have svært ved at skille sig af med dem igen. Når kroppen overophober med stresshormoner, er der tale om en kritisk stresstilstand, som kan have mange følgevirkninger.

Når man er stresset, opdager man det ofte først, når man har flere symptomer, der påvirker psyken, kroppen eller ens adfærd. Som særligt sensitiv handler det om at passe på sig selv, fordi man lettere kan være under påvirkning af overbelastning, hvis man altså ikke har styr på sin selvregulering. Det kan være nødvendigt at kigge sine omgivelser i sømmene, for at sikre sig et sundt miljø at være i, for at undgå unødvendige negative påvirkninger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *