OM HYPNOTERAPI

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at hypnoterapi er hypnose som bruges i terapeutisk øjemed. Det er en type terapi under psykoterapi. 

HVAD ER HYPNOTERAPI

Beskrivelse af hypnoterapiens historie kommer snart.

HVORDAN VIRKER HYPNOTERAPI?

I hypnosen bliver du bragt i en afslappet tilstand, således at underbevidstheden er åben for positive forslag og forandringer. Det er en fokuseringstilstand, der kan sammenlignes med, når man drømmer, mediterer eller indlever sig i noget.  Under denne tilstand bevarer man sin selvkontrol og man kan afbryde tilstanden/ behandlingen i øjeblikket, hvis man får behov for det.

I vores underbevidsthed ligger alle vores gamle tillærte mønstre, oplevelser og følelser, som er grunden til hvorfor vi i dag kan have en uhensigtsmæssig adfærd, vi ikke ønsker, men er bevidst om. Det kan være mønstre der ikke længere støtter én eller ligefrem bremser os i vores måde at leve på. Hypnose kan bruges som metode, for at få disse ting afklaret og løse op for de blokeringer og begrænsninger, vi har tillært os tidligere i vores liv.

Da hypnose også anser fysiske ting som værende psykisk betingede, da det styrende for vores velbefindende ofte sidder i vores sind, kan hypnose også være forløsende i forhold til flere ting. Det kan bl.a. være vægtreduktion, rygning, smertelindring, allergi etc. Har man et ønske om at få hypnose mod en fysisk smerte, er det dog en forudsætning, at man har været hos egen læge først.

Hypnoterapi kan hjælpe mennesker til at opnå en større selvforståelse undervejs i behandlingen, og på den måde medvirke til en bedre livskvalitet hos den enkelte.

Myter og fakta om hypnose

Læs mere om de mest stillede spørgsmål, jeg ofte bliver spurgt om…