Mental udfordringMindsetPersonlig udfordringVægttab

Styrk dit selvværd med hypnose

selvværd - Julie Krag

Vil du gerne have en guide til, hvordan du får et højt selvværd? Så læs min tjekliste nederst i artiklen.

 

Definition på selvværd

Et selvværd er det værd, du sætter på dig selv. Det er din opfattelse af dit værd som menneske. Dit selvværd påvirker din selvopfattelse, selvfølelse, selvoplevelse og din livskvalitet i mange af livets arenaer.

selvværd - Julie Krag

 

Findes der statistik på danskernes selvværd?

Der findes en veldokumenteret sammenhæng mellem stresslidelse, depression og lavt selvværd og man mener at kunne estimere nogenlunde, hvor mange der potentielt lider af lavt selvværd. Bo Netterstrøm forsker i stress og ser en sammenhæng mellem lavt selvværd og mennesker som lider af depression og stress (kilde: https://bonetterstrom.dk/ og https://www.avisen.dk/).

  • I 2017 var hver 4. dansker ramt af højt stressniveau (http://www.sst.dk/)
  • Man regner med at op til hver 4. kvinde og hver 8. mand på et tidspunkt gennem livet, får en depression (http://www.sundhed.dk/)

 

Kan selvværd måles?

Det kan som sådan ikke måles, da selvværd er en selvfølelse, men oplever verdenen igennem. Kunne man måle højt og lavt selvværd, ville det være muligt at finde en mere præcis statistik, end den, man har i dag.

Vi kan dog fastslå, om en person har et højt eller lavt selvværd. 

Forskellen på højt og lavt selvværd

Selvværdet sætter standarten i den mentale trivsel hos den enkelte person. Det betyder at en person med lavt selvværd, vil opleve en øget mental mistrivsel – mens en person med højt selvværd, vil opleve en øget mental trivsel. Det betyder ikke nødvendigvis, at fordi du har et lavt selvværd, så er du i mental mistrivsel. Det betyder at det kan forekomme hyppigere situationer, hvor du vil være i kontakt med negative følelser, som kommer af det lave selvværd. Det kan også betyde, at det lave selvværd påvirker dine handlinger negativt, hvilket kan føre til mental mistrivsel. Det kan fx være handlinger, som kompenserer for selvværdet. Fx at påtage sig for mange arbejdsopgaver på jobbet, for at føle sig god nok, hvilket resulterer i stress.  

selvværd - Julie Krag

 

Perfektionismens påvirkning på selvværdet

Perfektionisme og ekstrem høje krav til sig selv, er også en indikator på, at der er tale om et lavt selvværd. Selvværdet er under pres, hvis du kun er god nok, når du er perfekt. Det har en underforstået betydning, at hvis du ikke er perfekt – eller hvis du ikke levere en given opgave perfekt – er det lig med, at du ikke er god nok. Det er et urimeligt krav at sætte, da det sætter dig op til at fejle, hvis ikke du overpræsterer. Det kan føre til stress og depression. Perfektionisme er også noget som er vokset meget efter sociale medier er blevet en del af vores hverdag. Hvis du vil læse mere om perfektionisme, kan du klikke her.

 

Dit selvbillede og din adfærd

Din adfærd fortæller om du har højt eller lavt selvværd pga. selvbilledet. Fx taler du godt eller dårligt om dig selv? Har du nogensinde lagt mærke til de ord, du omtaler dig selv med. Er de positive eller negative? De ord du bruger, er et spejl til dit selvbillede. Samtidig er de også med til at fastholde dig til samme selvbillede.

Eksempel: Hvis du omtaler dig selv godt i en eksamenssituation, som ikke gik som forventet og hvor du var presset. Men du anerkender dig selv, dit pres og samtidig ærgrelsen over, at du aldrig nåede til den vigtigste pointe i dit oplæg. Der har du en underforståelse af et højt værd, det afspejler sig i måden dit fokus ligger. Hvis vi tager samme eksempel med et negativt selvbillede, vil det måske ikke være muligt at anerkende, at du var presset i situationen. Hvis omtalen i stedet for går på, at du alligevel ikke ved noget, for dum til at gå til eksamen og du aldrig lærer det. Så er der derimod tale om et meget negativt selvbillede.

Det er eksempler, som er til at tage og føle på.

 

Din indre dialog

Oplever du nogensinde din indre dialog? Det minder om det samme, som din egen omtale. Din indre dialog er din indre stemme, som enten hepper på dig igennem dagen, eller rakker dig ned. En negativ indre dialog som kritiserer hele tiden, er altså med til at lade et lavt selvværd svinde ned i en nedadgående spiral og vedligeholde det. Med en positiv dialog sker det samme, dog vil man skabe og vedligeholde en positiv opadgående spiral. På den måde kan du træne et godt selvværd. For det er bund og grund det man gør, med de mentale programmer man ubevidst lever i. Man træner det man gør og bliver rigtig god til det.

Så hvis du sidder med en bevidsthed om lige nu, at du er rigtig trænet i at have et lavt selvværd, så betyder det samtidig ikke, at du ikke vil kunne få et godt selvværd. For det kan du. Du skal bare træne det. For god orden skyld, må jeg lige nævne, at fordi du omtaler dig selv negativt en gang i mellem, så er det ikke ensbetydende med at du har et lavt selvværd. Mennesker med højt selvværd, kan også omtale sig selv negativt. Det er et spørgsmål om, hvor ofte man gør det.

 

Kan et lavt selvværd have følger eller konsekvenser?

Lavt selvværd, er ikke bare en negativ følelse. Det kan have konsekvenser, hvis ens selvværd afspejler sig i handlinger. Hvilket det ofte gør. Se bare årsagen til stress, som nævnt i starten af artiklen. Det rammer arbejdsevnen. Det er særligt når vi arbejder, vi kan kompensere, for et dårligt selvværd. Kompensere ved at tage mange flere opgaver, end hvad du skal, for at føle dig god nok på arbejdspladsen. Når så arbejdsevnen er ramt, kan du ikke længere kompensere. Udover at du så ikke kan gøre nytte på dit arbejde, er du tilbage i følelsen med at være utilstrækkelig. Du kan nemlig ikke måle dit værd nu, på din arbejdsevne, som ellers havde været en god målestok før.

Det er sårbart.

Det er ligeså sårbart, for studerende som måler hele deres værd på deres præstationer på studiet. En dårlig prøve eller eksamen vil så være det samme som, at de ikke er noget værd som mennesker. Det er en hård overbevisning at have. Det påvirker selvopfattelsen – og så er vi tilbage til de mekanismer der vedligeholder selvværdet.

Det er hårdt at skulle hjælpe sig selv på højkant igennem oven på en stress sygemelding, hvis man samtidig banker sig selv i hovedet over, at det var fordi, man ikke var god nok. For egen healings skyld, er det bedre at selvværdet er målt på dit eget værd som menneske – ikke ud fra dine præstationer. Det er selvtillid vi kan bruge, når vi præsterer. Selvtillid og selvværd er ikke det samme. Du kan læse mere om selvtillid her.

 

Depression har også sammenhæng med lavt selvværd

Udover stress bliver mange med lavt selvværd på et eller flere tidspunkter i deres liv, ramt af en depression. Hvis dit lave selvværd er årsag til at du ikke lever et liv, som er i harmoni med dine værdier og drømme.

Eksempel: Du vælger de lavest hængende frugter, fordi du ikke tror på du kan få de højest hængende frugter, som du rigtig inderligt ønsker dig.

Det er en metafor for, at du ubevidst ikke vælger, hvad du ønsker dig i livet. Enten fordi du tror, at du ikke er god nok til at få det, eller ikke fortjener det. Det kan endda være, at dit selvværd er så skidt, at du føler, at du slet ikke fortjener at vælge noget. At du bliver valgt og nøjes med at blive valgt. Med det mener jeg af jobtilbud, partnere, venner etc. Altså omstændighederne gør dig til et offer for livet, om du ønsker tingene eller ej.

Når man lever et ubalanceret liv uden følelse af kontrol over, hvad livet måtte indeholde, kan det i rigtig mange tilfælde føre til depression. For nogle flere depressioner. Du kan læse meget mere om depressioner her.

 

Udbrændthed og grænsesætning

Udbrændthed er også en ting, der kan ramme den, som lever med et lavt selvværd. Det kan endda forårsage mere dårligt selvværd.

Udbrændthed er en tilstand der ofte rammer mennesker, som har været udsat for høj stress i for lang tid.

Når identiteten flyder sammen med arbejdslivet.

Der mangler balance mellem arbejdslivet og privatlivet.

Det har været svært at sige fra i for lang tid, ikke bare på arbejdet men også i fritiden.

Når man prøver at være alt for alle, er der sjældent noget tilbage til en selv. Det sker så tit, at mennesker med (alt for) gode hjerter, bliver udbrændte. Der kan være sammenhænge i, at det kan være svært at sætte grænser. Både for sig selv og for andre. Har man lavt selvværd, kan det være rigtig svært at sætte grænser. Først og fremmest fordi grænserne skal mærkes i sig selv. Det være rigtig svært at mærke efter, for dem som i størstedelen af sit liv, har haft et lavt selvværd. For føler du, at dit værd er lavere end andres, er det normalt at prioritere andre før dig – og til sidst måske slet ikke tage stilling til sig selv. Det er en ubevidst strategi, som rigtig mange med lavt selvværd mestre – eller har mestret.

For bliver du bevidst om, at det er uhensigtsmæssigt, er der selvfølgelig en mulighed for, at du kan ændre dig og gøre noget andet. 

 

Hvad med følger af et højt selvværd?

Kigger man derimod på konsekvenserne af et højt selvværd, er udsigterne noget andet. Mennesker med højt selvværd har typisk nemmere ved at sige fra overfor urimelige situationer. Såsom en arbejdsplads med ringe vilkår og højt arbejdspres, vil ikke have samme magt over dig, hvis du kan sige fra og kender dit værd. Det er en hård måde at skitsere det på, men for at fremme forståelsen, er det nemt at sige, at en person med højt selvværd på en dårlig arbejdsplads, vil have meget større sandsynlighed for at sige fra ved at sige sit job op, finde et bedre job, som tilbyder rimelige vilkår.

Det er spørgsmål om, hvad vil du byde dig selv. Det er netop en forskel, fordi dit værd ofte bestemmer, hvor høj din smertegrænse kan være. Eller sagt på en anden måde: Hvor meget du vil finde dig i, før du siger fra?

Et højt selvværd kan nogle gange også måles i din egenomsorg. En person med højt selvværd, kan være utrolig god til egenomsorg. Du kan læse meget mere om egenomsorg her. Det at passe på sig selv, drage omsorg for sig selv og give sig selv kærlighed. Det kan modsat være svært for person med lavt selvværd, særligt hvis selvopfattelsen er så negativ, at den munder ud i fx selvhad.

Kærlighed til sig selv er nøglen til et godt selvværd og i den grad også produktet af et godt selvværd. Kærlighed er balsam for sjælen. Vi kan heale med kærlighed og gøre verden til et smukkere og bedre sted. Som regel når du er rigtig god til at give dig selv kærlighed, vil du også tiltrække mere kærlighed ude fra. At mere vil have mere. Det er loven om tiltrækning. Loven om tiltrækning kan du læse mere om her. 

 

Hvad er årsagen til et lavt selvværd?

Mobning

Mobning er en direkte årsag til lavt selvværd. At andre har påvirket og bestemt dit værd gennem gentagende drillerier, personlig chikane og ydmygelser er ekstremt destruktivt, for den som er offeret for mobning. Ofte er dem som mobber selv personer med lavt selvværd, som føler sig udsatte af den ene eller anden årsag.

Systemisk svigt i barndommen

At vokse op med forældre i misbrug eller alkoholikere. Eller forældre som ikke er stand til at ”se” sine børn. Forældre der systemisk svigter, skaber dårligt selvværd i børn. Det dårlige selvværd bliver forstærket af at føle mangel på kærlighed eller omsorg. Det kan føre til uhensigtsmæssige mønstre i barnet selv, gennem barndom, ungdom og i voksenlivet. Det kan give udslag i de relationer barnet skaber og ikke mindst kærlighedsrelationer.

Ensomhed

Ensomhed over lang tid, kan også fører til stor selvkritik i mangel på socialkontakt. Det kan i værste fald føre til falske lighedstegn om, at man ikke er noget værd. Vi er sociale væsner og det bør vi tage alvorligt. At være afskåret eller på nogen måde socialt fravalgt, kan føles så ødelæggende for vores mentale trivsel.

Skam

Kropsidealer fra modekulturen er et samtidsproblem. Mange vokser op og føler skam over sin naturlighed. Skam over ikke at kunne leve op til de idealer, som hersker kommercielt. Den følelse af at føle sig forkert, kan over tid skabe angst og lavt selvværd.

Når hjernen leder efter sammenhænge

Når først du er overbevist om, at du har et lavt selvværd, vil det være selvforstærkende. Din hjerne vil automatisk samle alt hvad du oplever sammen, som prikker til dit dårlige selvværd, og præsentere det for dig, som en slags bevismateriale for, at have ret.

 

Årsagen til et positivt eller højt selvværd

Opskriften på et højt selvværd, kan være sammensat af mange ting. Kærlighed i barndommen og kærlige forudsigelige rummelige forældre kan være en god start for et lille menneske at skabe selvværd fra. At være god til at passe på sig selv og drage egenomsorg – ja faktisk at behandle sig selv, som man ville behandle en kæreste. Det er i den grad også årsag til at give ens værd værdi. Når man passer på sig selv, kan man mærke efter i sig selv og sætte tydelige grænser for, hvad man vælger til og fra i sit liv, sætter standarten for hvad man tåler og tiltrækker i sit liv.

Er du kærlig over for dig selv, vil du som regel tiltrække mere kærlighed. I det at du har sat dit værd højt, vil du også tage gode beslutninger for dig selv, gøre gode ting for dig selv.

Eksempel: Et langvarigt vægttab vil fx være langt nemmere at nå, for den som også vokser i sit selvværd i mens. Det vil det fordi det gradvist vil være nemmere at gøre gode ting for sig selv og tage de gode beslutninger – ligesom at det samtidig bliver nemmere at vælge de dårlige beslutninger og ting fra i sit liv.

Livet kan føles som om at det går op i en højere helhed, når selvværdet får lov at blomstre. Vores drømme er pludselig tætter på og ting vi begærer og ønsker os, kan føles som om at være inden for vores rækkevidde. Det at du tør gå efter din mavefornemmelse og mod det, som gør dig glad, er bl.a. hvad der tager din livskvalitet til nye højder.

Det er det, livet handler om.

Glæde, frihed og ubetinget kærlighed.

 

Hvordan kan jeg styrke mit selvværd positivt?

Hjælp til selvhjælp

Her er min tjekliste til dig, som ønsker at arbejde på dit selvværd.

  • Øve dig i at tage dig selv alvorligt
  • At passe på dig selv. Din egenomsorg er en kilde til selvkærlighed. Giv dig selv de bedste forudsætninger for at lykkes og kunne nyde livet.
  • Selvkærlig dialog. Lær at tale godt til og om dig selv. Er du i tvivl om, hvad du egentlig går og tænker om dig selv? Så installer en iagttager i dig selv. En iagttager der registrerer al din selvsnak i løbet af dagen. Dine tanker du har, når du er sammen med dine veninder/venner, din selvfølelse når du er sammen med familien, når du er sammen med kæresten. Når du lykkes og når du fejler. Skift de negative kommentarer ud med nogle positive. Træn det. et godt selvværd skal trænes. Ligesom et lavt selvværd bliver vedligeholdt af, at man ubevidst træne det lavt.
  • Tag en beslutning om, at du har et højt selvværd. Træn det. Bliver det din overbevisning, vil din hjerne automatisk begynde, at finde beviser på du har ret. Det vil skabe en opadgående spiral.
  • Føler du dig forkert? Så er det en god ide, at du får behandlet følelsen skam. Får ryddet op i, hvor, hvad eller hvem der påvirker dig til at få den følelse. Tilgivelse er et tema, som kan hjælpe dig med at slippe dårlig energi og vrede, rettet mod dem som har såret dig gennem tiden.
  • Føler du ikke, at du fortjener at have det godt? Så kan temaet ”skyld” være guld værd for dig at dykke ned i. Selvtilgivelse er nøglen til at slippe skyldfølelse.
  • Virker det som en stor mundfuld eller føles dit selvværd presserende i forhold til at få det behandlet? Så tøv ikke med at finde en psykoterapeut, som kan hjælpe dig. Jeg står klar til at hjælpe dig, hvis du mener, at jeg er et match for dig. Kontakt mig her eller på kontakt@juliekrag.dk

De bedste hilsner
Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published.