Mental udfordringMindsetPersonlig udfordring

Få styrket din selvtillid med hypnose

Selvtillid - Julie Krag

Nederst i artiklen finder du min guide til, hvordan du kan styrke din selvtillid.

Selvtillid er din tillid til dig selv, dine evner og kunnen. Den adfærd det medfølger, minder utrolig meget om selvsikkerhed, som betyder at være sikker på egne evner – hvor man agerer roligt og overlegent. Selvtillid booster din performance. Manglende selvtillid gør dig usikker – i værste tilfælde handlingslammet. For meget selvtillid kan gøre dig arrogant.

 

Lav selvtillid kan være et problem på flere planer

Selvtillid er en følelse som er knyttet til situationer, hvor dine evner er i spil. Ligesom med præstationsangst er det kontekstbestemt, selvom man godt have en følelse af, at mangle selvtillid overordnet i sit liv.

Det er noget, vi kommer i kontakt med i vores omgivelser. Fx kan det være særligt på studiet / arbejdspladsen / med kæresten, at du har følelsen af at mangle selvtillid.

Manglende selvtillid kan komme sig til udtryk i din adfærd, men mange gange kan det også bare være en følelse for den, som oplever det. har man så lidt selvtillid, at man ingen tro har på egne evner, kan det medfølge en total handlingslammelse. Det kender du måske godt fra situationer, hvor du står overfor en uoverkommelig opgave, du ingen erfaring har med. Det kan virke så skræmmende, at du styrer uden om. Situationer som vækker frygt i dig pga. manglende selvtillid, kan resultere i undvigelsesstrategier, så det bliver et gentagende problem.

Det er ikke unormalt, at det kan blive meget vigtigt ikke at fejle og gøre alting rigtigt. Det kan blive en forstærkende effekt, da det kan blive høje krav at efterleve og dermed større frygt for at det går galt. Hvilket kan resultere i en selvforstærkende handlingslammelse. Det er altså en ond cirkel, som kan være svær at bryde, når først det kommer så vidt.

Det kan også være overbevisninger, der er på spil. Fx begrænsende overbevisninger som

”Jeg er ikke god nok”
”Jeg kan ikke finde ud af nye ting”
”Jeg ved det går galt”

eller en gennemgribende manglende tro på sig selv, som er nogle meget gamle prægninger fra et tidligt stadie i dit liv, som du ikke længere er bevidst om. Ligesom at det kan være overbevisninger skabt fra nyere tid, hvis du har oplevet at fejle eller andet.

Det kan udfordre selvbilledet, sårligt hvis du er en person som ellers er utrolig ressourcestærk, men har temaer i dit liv, som du ikke mestrer og derved gør dig usikker. Så kan det føles, som en kæmpe svaghed. Eller til en hel anden yderlighed, hos en person med et negativt og svagt selvbillede, med utrolig ringe selvværd – hvilket kan være den alene årsag til den manglende selvtillid.

Ubehandlet lav selvtillid kan føre til en mellemtilfreds livsførelse med mange kompromisser. Du er måske ikke helt ulykkelig – men samtidig heller ikke lykkelig.

Selvtillid kan altså, hvis man mangler den, være et problem på mange planer og på mange måder. Det er noget alle på et tidspunkt i sit liv, har oplevet.

 

Behandling af selvtillid

Hypnose og NLP er ligesom til så meget andet, meget effektiv for problemer som manglende selvtillid. Men hypnose er ikke et quickfix, du har ansvaret for at blive bedre. Hypnose faciliterer rammer, som giver dig afsættet for din udvikling.

Jeg anbefaler 3 sessioner med ca. 4 ugers mellemrum.

Alt efter hvad dit mål er, vil du måske opleve et løft i din selvtillid på flere planer. Bedst af alt vil du opleve en styrket performance i den situation, du ønsker mere selvtillid. Den ro selvtillid kan give dig, vil give dig fuld adgang til dine evner og kunnen. Den tankestrøm eller følelsesmæssige krimskrams du måtte have haft på linjen, som før har forstyrret din selvfølelse, vil være erstattet af de fornemmelser, som styrker dig til at gøre det, der er rigtig for dig i situationen.

Det kan være svært at beskrive, fordi de følelser der er på spil, er individuelle for alle. Fælles er dog, at det er nemmere at fokusere på det, som er vigtigt i situationen.

Dine overbevisninger om dig selv vil blive styrket – og måske vil du over tid endda få et mere positivt selvbillede. Det kommer alt sammen an på dit udgangspunkt fra hvor du starter.

Det kan altså føles som mange gevinster, og for mange kan det åbne flere døre i den opadgående spiral.

Selvtillid - Julie Krag

Sådan styrker du din selvtillid – en guide

Din kropsholdning

Vores fysiologi påvirker vores psyke – og omvendt. Det betyder, at hvis du har brug for lidt hjælp til at tilgå det rette humør, så kan du få hjælp af din kropsholdning. Det frigiver den energi psyken har brug for, for at tilgå stemningen du savner.

Fx at rette ryggen og sænke skuldrene tilbage. Mærk efter hvordan det føles. Du kan med fordel tilføje at sætte dine hænder i hver side (lige over eller på dine hofter).

Øv dig i situationer, hvor du enten er ”ny” eller situationer, du måske undgår eller føler dig usikker i.

Indre dialog

Er du bevidst om du ubevidst styrker din selvtillid eller trækker dig selv ned? din indre dialog spiller en stor rolle for din indre styring, der omhandler din selvtillid. Installer en iagttager, som opfanger al dialog der sker inden i dig, i den situation, du ønsker mere selvtillid i. Vær hudløs ærlig over for det iagttageren opfanger. Er der negativ dialog, så erstat den med nogle bevidste positive sætninger.

Du kan fx øve dig ved at rose dig selv, når du gør ting, selvom du er træt eller når noget føles svært. Det er ren balsam for psyken.

Tag chancer og gør ting

Ja, det jeg prøver at sige er, at du skal ud af din komfortzone. Kast dig ud i nogle mindre projekter, som du ingen erfaring har i. hav tillid til at du finder ud af tingene undervejs. Eller hvis der kommer opgaver, du kan gribe på arbejdet, studiet eller i en tredje sammenhæng, hvor der er flow i de udfordringer, der kommer.

Øv dig i at gøre det alligevel, selvom det gør dig usikker. Hvis ikke du har modet, så ”luk øjnene” og gør det alligevel.

Gør ting forkert og tag skylden for det

It grows on you og du står ved dig selv.

Lær at se dine fejl du måtte lave, som små gaver, du skal lære af. med det mindset, bliver det svært at lade sin stolthed gå neden om og hjem, fordi man begår fejl. Det er en rigtig sund tilgang. Det at du tilmed tager skylden for den fejl, du måtte lave, styrker din troværdighed hos andre.

Prøv at tænke på en person, som du synes har tjek på det hele. En som du måske kender eller måske ser op til. Hvordan tror du vedkommende, har udviklet sine evner? Der er ingen som kommer sovende frem i livet. Nogle gange kan vi have en tendens til at tro, at vi kan tænke os igennem opgaverne, før vi går i gang med at løse dem. Sandheden er desværre bare, at overtænkning dræber al handling. Det er igennem handling at selvtilliden spirer. Det er der dine evner kommer i spil og du bliver fortrolig med dem.

Hold fast i den, du er

De ting du vil. De ord du siger. Særligt hvis du møder modstand fra andre, om din person og dine valg. Hvis du får kritik og lader folk overfuse dig, kan det være med til at holde din selvtillid nede. Det kan være utrolig svært, hvis du ikke har erfaring i at sige fra – eller oplever det som svært. Er det tilfældet, så øv dig i det først. Find din egen måde at sige fra på, som føles godt for dig. Husk på, at du behøver ikke at forklare dig selv, bare fordi du vil noget, gør noget, føler noget. Nogle gange er det nok at sige: ”Bare fordi”.

 

De bedste hilsner 
Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published.