Personlig udfordringSelvudvikling

Håndter din vrede med hypnose

Vrede - Julie Krag

Vrede kan behandles med hypnose

Vrede er en fremherskende stærk følelse, som igangsættes ved at man er udsat for krænkelse, forurettelse, trussel, fornærmelse og ondskab. Det er en følelse, som kan minde meget om: irritation, arrigskab, raseri og harme. Er man ramt af vrede kan man få en afvisende og ubehagelig adfærd overfor andre, som er omkring.

Man kan se vrede som et budskab på, at der er sket noget uretfærdigt. At det afføder en følelse af, at der er behov for en modreaktion, for at gribe ind over for den modstand eller trussel, som har udløst vreden.

Vrede kommer også til udtryk i kroppen. Kroppen fremkalder stresshormoner og du vil kunne måle forhøjet puls og blodtryk. Det er en del af kamp-eller-flugt reaktionen – ligesom angst.

 

Når vreden bliver en last

Ophobet vrede kan opstå hos mennesker, som ikke er gode til at sige fra i sin hverdag. Har du svært ved at sige fra, kan det resultere i en gennemgribende følelse af, ikke at kunne forsvare sig selv eller stå ved sig selv. Det kan være utrolig nedbrydende for selvet, da den manglende handling i situationen, passivt vil give modparten ret. Er dette et mønster, vil adfærden skabe frustration og vrede over tid. Bliver vreden ikke adresseret hos modparten, vil den blive undertrykt og ophobet. Det kan resultere i ukontrollerede vredesudbrud.

Svigt

At blive svigtet af en nærtstående person, kan også skabe vrede – hvis ikke i øjeblikket så over tid. En vrede som kan medvirke til at holde personen på afstand. Eller personer som på en eller anden måde minder om synderen. Vreden får altså en slags magt over ens liv.

At være socialt fravalgt

Ved gentagende chikane såsom mobning eller social fravælgelse, kan også skabe dybe sår og vrede. På samme måde kan vreden få en magt over ens liv, hvis den vrede person møder verden med sin vrede. Fx at møde alle nye mennesker igennem, med en ide om at de vil fravælge eller ydmyge dig. Det er en forsvarsmekanisme, som prøver at passe på dig. Men er den for dominerende og bliver den, vil den mere føles som et socialt handicap, da du sjældent vil lade folk komme tæt på.

Vrede - Julie Krag
Udover uretfærdighed overfor os selv, kan vi også føle vrede over uretfærdighed, der sker overfor andre.

Vrede som et problem

Når vreden formørker dit sind, kan verden hurtigt blive et kedeligt sted at være i. Det kan blive utrolig tungt at være til, når den indre verden formørkes og tankerne kredser i ring om negative begivenheder. Er man vred på verden, kan det være en gennemsyret domineret følelse, man ser verden igennem. Det er uhensigtsmæssigt både overfor sig selv men også for omgivelserne og de mennesker man har omkring sig.  Det kan endda være man gradvist bliver valgt fra socialt pga. måden vreden får afløb på, enten ved almindelig (men meget) brok, stor utilfredshed, hårdnakket tavshed og som et udtryk i opfarenhed – hvor værste tilfælde kan være vold som udtryksform. Det skubber folk væk over tid.

Undertrykt vrede

Undertrykker man vreden over tid, kan det ende med ukontrollerede vredes udbrud. Undertrykt vrede påvirker den mentale trivsel og psyken. Det er noget, der skal tages alvorligt. Ligeledes med vrede rettet mod sig selv, hvis man bærer rundt på meget skyld og lavt selvværd. Vrede rettet mod sig selv er meget selvdestruerende og kan munde ud i selvhad. Psykoterapi kan være utrolig stor hjælp, for den som må opleve vrede på en så destruktiv måde.

 

En stærk følelse af vrede, kan virke slørende og diffus for den, som oplever vreden. Slørende på en måde, at man har svært ved at se sig selv. Det kan være ubehageligt for nogle at opleve det kontroltab, som det kan være for nogle. Det medfølger følelser af skyld og skam. Det kan i uheldige tilfælde medføre strategier, hvor man undgår at blive vred eller undertrykker vreden, for at bevare kontrollen. 

 

Guide – Hvad kan jeg selv gør mod min vrede?

Jeg har samlet en håndfuld råd til dig, som er vred og er klar til at gøre noget ved den.

Vrede mod dig selv

Har du meget vrede rettet mod dig selv, vil det give mening for dig at arbejde med skyldfølelse. Hvor kommer vreden fra? Hvilke situationer, har du gjort noget, der går mod dig selv og dine egne værdier?

Selvtilgivelse er vejen du skal gå, hvis du vil slippe vreden mod dig selv. For at kunne tilgive, må du først acceptere, at du ikke var bedre i den situation. Det var det bedste du kunne der. Også selvom det ikke var godt nok. Giv dig selv kærlighed og giv slip på smerten. Det kan måske lyde rigtig nemt, men har du aldrig tilgivet før og føler du en modstand over for det, vil det give mening at få hjælp af en psykoterapeut.

Hvis du også har selvhad, kan det være rigtig godt at arbejde med dit selvværd helt overordnet. Det vil styrke din selvopfattelse og forståelse af dig selv.

Vrede overfor andre

En ting er vigtig at huske på.

Dine syndere har gjort det bedste de kunne, ud fra de forudsætninger de havde. Og det er rigtigt. Ligesom at tilgivelse er vejen ud af selvhad, så vil du kunne slippe vreden mod andre ved at tilgive. Tilgive er ikke det samme som at sige, at det synderen gjorde var ok. Det er en udbredt misforståelse, at man ved tilgivelse derved samtykker til, at synden er okay. At tilgive vil sige at man ophører med at føle bitterhed eller vrede over en krænkelse. Det betyder i grove træk, at man accepter at krænkelsen er forvoldt en. At du tilkendegiver, at du ikke kan ændre på, hvad der er sket. Det er et vigtigt skridt, for at du er stand til at kunne slippe det og komme videre.

Vreden holder fast i smerten, selvom det er vrede mod krænkeren, vil krænkeren ”nyde godt af vreden” – tværtimod vil den blive i dig og påvirke dit liv negativt. Vrede mod andre over tid er som at gå med nogle meget tunge tasker gennem livet. Det er hårdt at bære rundt på. krænkeren er ligeglad med det er hårdt, det er dig selv, der føler smerten. Det er vores ego, som nyder godt at holde fast. Egoet som kan få dig til at tro, at vreden giver dig beskyttelse mod krænkeren eller handlingen. Men det passer ikke.

Så, jeg kan ikke sige det tydeligt nok. Tilgivelse er og bliver for din egen skyld.  

Dit selvværd

At arbejde overordnet med dit selvværd kan også forløse meget vrede mod andre og dig selv. Det er ligesom at vælge sig selv til i livet, at tage sig selv alvorligt og få ryddet op i ting som gennem din fortid, har givet dig en lav selvfølelse. Gamle traumer og uforløste relationer kan holde på mange negative følelser, som kan føles sværere at give slip på.

At få et højt selvværd vil ikke ændre på din fortid, men den vil ændre på måden, du føler om dig selv og andre på i fremtiden. Med andre mener jeg ud fra den nye måde, du vil se verden på. Vi ser nemlig verden igennem de briller, hvor vi forstår os selv igennem.

Du kan læse meget mere om selvværd her.

 

Har denne artikel vækket genkald i dig og har du brug for sparring eller råd til, hvad du skal gøre, for at få det bedre, så tøv ikke med at kontakte mig. Du kan finde mine kontakt oplysninger her.

 

De bedste hilsner
Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published.