Personlig udfordring

Håndter din afhængighed med hypnose

Afhængighed kan komme til udtryk med mange ting.

Du kan se en liste over afhængigheder nederst på denne side.

 

Hvordan foregår afhængighed i hjernen?

For at forklare afhængighed kort og simpelt, så er det en reaktion i vores belønningscenter i hjernen. Reaktionen kommer til udtryk overfor noget bestemt (noget der giver os nydelse) – og for hver gang vi udsætter os selv for den samme nydelse, udløser det samme reaktion i samme center.

Belønningscenteret er et center i hjernen, hvor en afhængighed udvikles.
Belønningscenteret er et center i hjernen, hvor en afhængighed udvikles.

Når vi bliver udsat for det nok, vil vi automatisk søge den samme ting igen og igen, for at opnå samme virkning.

Belønningen i hjernen er dopamin.

Dopamin der frigives i hjernen.

Dopamin er det, der regulerer vores lykkefølelse.
Fx når vi har spist noget lækkert, har haft sex eller gjort noget godt.

Er du nysgerrig efter at vide mere om dopamin, kan du læse mere om det her.

 

Belønningscenteret er biologisk og nødvendigt

Vigtigt er det at nævne, at vores belønningscenter er et nødvendigt center, vi alle har i hjernen.

Vores hjerne bruger det til vores overlevelse:
Fx at vi får nydelse, når vi dyrker sex – så sikre vi vores overlevelse.
Det er også det samme som er gældende, når vi spiser et måltid. Vi får nydelse og søger det igen – vi sikrer vores overlevelse ved at spise.
Det samme med at drikke, etc.

Når vi udsætter os selv for nydelse, frigiver vi dopamin i hjernen. Det er det, som betegnes som lykkefølelse.

Det er altså en mekanisme, vi har i hjernen, som gør, at vi søger mod nydelse. Fra naturens side er det skabt til, at vi søger mod ting, der sikrer vores overlevelse.

 

Det moderne menneske og komplekse liv

Det moderne menneske og vores moderne liv i dag, er mere komplekst og avanceret end det var for urmennesket og urmenneskets omgivelser.

En illustration af det simple urmenneske.

Derfor har vi i dag mange flere ting, der appellerer til vores lyster og nydelse – som vores belønningscenter reagerer på.
Både små almindelige ting i hverdagen til illegale substanser.

En illustration af forskellige substanser, som findes i vores hverdag i det moderne samfund.

 

Afhængighed defineret

Når der er tale om en afhængighed, skal det forstås som, at en person har udviklet så kraftig og dominerende trang til en bestemt ting, at vedkommende opnår et kontroltab.
Afhængigheden får lov at styre vedkommendes adfærd i en grad, at det i et øjeblik fratager vedkommende for at gøre noget mere eller andet hensigtsmæssigt.

Det kan udvikle sig glidende fra forbrug til misbrug.

Afhængighed er tabu – og kontroltab kan i flere tilfælde føre til en kraftig følelse af skyld og skam.  

Hvornår en afhængighed er et problem?

Afhængighed er et problem, når den afholder dig fra, at gøre de ting, der får din hverdag til at hænge sammen.

 1. Den er et problem, når der er konsekvenser, efterfølgende af at du har givet efter for den.
 2. Den er et problem, hvis du misligholder og omsorgsvigter dig selv.
 3. Den er et problem, hvis den er skyld i, at du svigter folk, du elsker.
 4. Den er et problem, hvis den får dig til at gøre noget, du i virkeligheden ikke vil.
 5. Den er et problem, hvis du ikke kan lade være.
 6. Den er et problem, hvis den styrer dig, i stedet for at du styrer den.
 7. Den kan være et problem for din økonomi.
 8. Den kan være et problem for din prioritering af tid i løbet af din dag.
 9. Den kan være et problem for din sundhed.
 10. Den kan være et problem for din selvkontrol.
 11. Den kan være årsag til følelsesregulering – fx kan du finde ro og nydelse i at forfølge din afhængighed – og omvendt: opnå direkte ubehag, ved ikke at kunne forfølge den.
 12. Den kan være et problem, når den er selvforstærkende, fx i form af selvmedicinering.
 13. Den kan være et problem, hvis den kommer ind i dit liv, i et forsøg på at du søger bedring i din mental tilstand (fx i tilfælde af ubehandlet angst, depression og andre diagnoser / mentale ubalancer) – altså det man kalder selvmedicinering.
 14. Den kan blive en måde, hvorpå at du kan være i noget usundt og uhensigtsmæssigt i lang tid – uden at få sagt fra. Fx en usund arbejdsplads, kæresteforhold osv. Det er et problem, fordi du stadig betaler prisen for at blive i det!
 15. I det hele taget er den et problem, når den i det lange løb, gør dig ulykkelig og ked af det.

 

Copingstrategi

Når en afhængighed fører til et misbrug, er der tale om coping.

Coping betyder: At tackle en situation, et problem eller hændelse.

Det bliver altså en måde at håndtere modgang på. Desværre er det ofte sådan, at  adfærden overtager, og du derved ikke lære at håndtere modgangen undervejs på en sund og hensigtsmæssig måde.

Det bliver et problem, fordi misbruget overtager mere og mere af dit frie liv. Dets lindrende effekt, kan gøre det rigtig svært at se, hvor stærkt det er og hvor magtesløs man kan sidde tilbage, mens man lader det ske.
Dem som opdager det i undervejs – eller som på en eller anden måde er bevidst om, hvad der foregår, har selv mulighed for at stoppe det i tide.

Det er dog ikke altid, at man kan nå at opdage sig selv i den nedadgående spiral.

Ofte er det sådan med afhængighed og misbrug, at man kan fornægte og lyve over for sig selv, at man har et problem.
Det kan stride direkte mod vores egen selvopfattelse, at der skulle være noget, der styrer os mere end vi vil indrømme. Det kan også være for smertefuldt at forholde sig til.

Lige meget hvad er selverkendelsen et led, der er nødvendigt, før at man kan behandles hensigtsmæssigt.

Manglende selvkontrol er for mange et tabu. Misbrug ER tabu!

Nogle gange ved du først du har et problem, når du forsøger at lade være at følge din (u)vane.

Du opdager at du ikke kan lade være og du lader dig forføre af vanen alligevel.

Men selvom dette sker for dig, kan det være, at du fornægter det og nægter at se det.

Derfor kan du have oplevelsen af, at det aldrig er sket, og du dermed stadig har den klare opfattelse af, at du ikke har noget problem.

De fleste husker nok fortællingen om Peter Pan. Peter Pan som arketype betyder virkelighedsflugt og fornægtelse, fordi han ikke vil være voksen. Fornægtelse vil sige, at man ubevidst undgår at se, høre eller mærke det, der kan være truende.

Det er en stærk mekanisme, når sindet fornægter.

Det er en forsvarsmekanisme, som har til formål at passe på os. Men i dette tilfælde kan man diskutere, om det i virkeligheden vil være mere hensigtsmæssigt, at man får lov at kigge på sig selv og den negative påvirkning, man udøver på sig selv. 
For da at nå til erkendelsen – som jeg tidligere i teksten her skrev, er et nødvendigt led i at blive fri af afhængigheden.

Du skal være klar til at kigge på det.

Du skal være klar til at være ærlig overfor dig selv.

Du skal være klar til at modtage hjælp, før du er i stand til at få noget ud af hjælpen.

Man kan ikke hjælpe en afhængig, der ikke vil hjælpes. Det er desværre en forudsætning. Det vi kan i de tilfælde, er at arbejde med motivationen.

 

Abstinenser

Når vi opdager, at vi ikke kan lade være med at forfølge en afhængighed, er der ofte tale om abstinenser, hvis vi prøver.

Ligesom når du mærke en afhængighed gennem stærke tanker, om det du er afhængig af – eller føler stærke følelser om det – så er abstinenser de symptomer du får, når du længes efter det du er afhængig af, men ikke har mulighed for at bruge det, i det øjeblik du mærker trangen og lysten. Eller timer / dage efter det.

Abstinenser kort og simpelt fortalt de reaktioner du får, når du ikke kan give efter for dine vane – eller afhængighed (som det er i det tilfælde, hvor du ikke kan lade være).

Det kan forekommer timer eller dage efter.

Man skal ikke underkende styrken og følelsen af abstinenser. I nogle tilfælde kan det føles, som om man er døende. Dette er individuelt og afhænger også af, hvad man afvænnes for.

I nogle tilfælde er direkte tale om en afgiftning, hvor man vil mærke abstinenser under dele eller hele perioden, hvor det står på. Dette kommer helt an på, hvad du har misbrugt – ikke alle afhængigheder fører til afgiftning, når afhængigheden behandles.

Du kan læse mere om dette i de afsnit, der omhandler typer af afhængigheder nederst på siden.

Symptomer på abstinenser kan være:

 • Tankemylder
 • Svedture
 • Manglende søvn
 • Rastløshed
 • Uro
 • Fysisk og psykisk smerte
 • Angst og depressive følelser
 • Kramper
 • Sanseforstyrrelser og illusioner
 • Kvalme, opkast og diarré
 • og flere …

Abstinenser er individuelt og kan også komme an på, hvad du har haft af misbrug.

Man skelner mellem forbrug og misbrug, hvorvidt der en afhængighed til stede eller ej.

Da afhængighed er emnet, jeg behandler i dette indlæg, har jeg derfor taget højde for misbrug mere end et problematisk forbrug.

Du kan også opleve ligeså stor negativ påvirkning i dit liv, selvom at det du gør, blot er et problematisk forbrug af skadelig karakter.

Det er derfor ligeså vigtigt, at du får søgt hjælp, når du er afklaret om dette. Hvis du altså bliver bevidst om at det er tilfældet for dig – og du ikke har ressourcerne til at redde dig selv.

 

Hvordan behandler man en afhængighed?

Afhængighed kan heldigvis behandles og du behøver ikke leve resten af dit liv med en afhængighed, som du måske er blevet bevidst om, at du har.

Du kan få kontrollen tilbage over dit liv!

Hvis du erkender, at afhængigheden er for stærk til, at du selv kan arbejde med den, er der heldigvis hjælp at hente.

Husk der er hjælp at hente, hvis du er klar til at modtage hjælp mod din afhængighed.

Læs mere om de forskellige afhængigheder her:

Cigaretter

Sukkerafhængighed

Smartphone

Sociale medier

Alkohol

Sex

Gambling

Spil

Porno

Kærlighed

Narkotika

Træning

 

Har du – eller en du kender – en afhængighed? – Og har du brug for en at tale med om det? Så er du velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig her.

 

Kærlig hilsen
Julie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.