Mental udfordringPersonlig udfordringPsykiatri

Bliv fri af din angst med hypnose

Angst er en grundfølelse, som er til stede fra du blev født.

Forklaring om amygdala

Angst er når amygdala i hjernens tindingelap ”larmer” pga. en påvirkning udefra, som virker truende. På samme måde som vrede er en reaktion på en trussel, er angst også en reaktion – angstens hensigt er for at få dig i flugt – hvorimod vrede hjælper dig i kamp. Angst er altså en funktion, som bliver skabt i hjernen, for at passe på os.

Det angst gør ved os

Når amygdala larmer, giver det signaler til det autonome nervesystem (som består af det sympatiske og parasympatiske nervesystem), hvor det sympatiske nervesystem får en reaktion. Angst er en reaktion på den fare, du oplever – lige meget om faren er indbildt eller reel.

Når det sympatiske nervesystem reagerer, skaber der reaktioner i kroppen. Det kan være hjertebanken, at svede pludseligt, ubehag i kroppen, ubehag i maven, anspændthed i skuldre og brystet, åndenød, kvalme og svimmelhed. Kroppen er så i beredskab. Det betyder, at kroppen har gjort sig klar til at flygte fra den tiger, som truer dig – lige meget om tigeren er indbildt eller reel. Angst er altså en naturlig del af dit system, hvis funktion er at passe på dig.

Har du angst nu eller har du tidligere haft det, ved du, at angst ikke kun påvirker dig fysiologisk. Angst rammer også psykisk. Når det sker, kan det føles som ængstelse og en uvirkelighedsfølelse, som kan udvikle sig til en frygt for at miste forstanden – og for nogle panikangst.

Når angst bliver et problem.

Der hvor angst bliver et problem, er når amygdala reagerer på en indbildt trussel, der ikke stemmer overens med din logiske vurdering af situationen. Der er ingen reel trussel og dog reagerer amygdala uden for din kontrol.

Angst påvirker altså kroppen og følelserne, hvilket påvirker tanker og adfærd. Isoleret set kan man derfor ikke sige, at symptomerne kun er kropslige og følelsesmæssige – der følger nemlig tanker og en adfærd med, når angst rammer. Det kan bl.a. føre til undgåelses- og sikkerhedsadfærd. Tanker og adfærd påvirker ligeledes kroppen og følelserne, og sådan kan det fortsætte. Det er en ond spiral.

Hvilke typer angst findes der?

Hvor udbredt er det?

Man ved ikke med sikkerhed, hvor mange i Danmark der har angst. Det gør man ikke, fordi man reelt set ikke ved, hvor mange der bliver udredt. Man vurderer at ca. 350.000 mennesker lider af angst, hvor dobbelt så mange kvinder som mænd, har lidelsen. Fordelingen er ukendt, men mistænkes for at den bl.a. kan skyldes måden vi opdrager drenge og piger (drenge skal trodse angsten og piger vender sine problemer indad).

Ubehandlet angst kan have sørgelige konsekvenser

Bliver angst ikke behandlet, kan det desværre fører til meget uhensigtsmæssige mønstre. Fx kan det være rigtig svært at være stabil i forhold til at passe et arbejde, sociale aftaler eller andre vigtige aftaler for den sags skyld. Det kan i det hele taget fører til, at man trækker sig fra fællesskabet i mangel på overskud. Det kan blive ensomt og i nogle tilfælde føre til depression og stress.

I nogle tilfælde kan misbrug også blive en kompensation for ubehandlet angst. Det kan starte som en selvmedicinering, som dulmer angsten. En selvmedicinering der senere udvikler sig til misbrug. Det bliver en selvskadende adfærd, som til at starte med giver følelsen af kontrol, men ender ud med at gøre det modsatte, nemlig kontroltab. Kontroltabet kan skabe mere angst og der starter en ond spiral.

Man behøver ikke få diagnosticeret angst, for at få det behandlet. Udover psykiatrien og psykologer findes der terapeuter (som mig selv), der kan hjælpe med at blive angst- og symptomfri. Jeg diagnosticerer ikke sygdomme i min klinik.

Behandling mod angst og hvad man kan forvente

Mange oplever at hypnose er så effektivt, at behandling kan være meget kortvarig. Jeg anbefaler et forløb på 3 gange, hvor du altid kan vælge at forlænge dit forløb yderligere, hvis du har behov for det. du kan altså forvente at blive angstfri og leve et liv fri for angst.

Du kan blive klogere på årsagen til din angst og sætte ord på tilstanden. Det kan have en dissocierende virkning at få talt ud om situationer, hvor angst har været et problem.

At være dissocieret fra sit problem kan hjælpe med at få angsten ud af dig selv og se situationerne uden det følelsesmæssige aspekt. Du kan på den måde blive mere bevidst, om hvordan symptomerne påvirker hinanden og hvordan du evt. kan stoppe angstens tangenter.

Du kan lære redskaber, som hjælper dig til at få ro på, fx åndedrætsteknikker som kan få dig ned i din krop og ud af dit hoved.

Bliv fri af angst

Sådan hjælper du dig selv

  • Hold pause med at drikke alkohol. Fordi alkohol påvirker hjernen, så du kan føle dig mere angstfuld, når alkoholen aftager. Det kan altså fastholde angsten, selvom det kan virke dulmende at indtage.
  • Brug naturen til at berolige dig og give dig overskud. Vi mennesker reagerer positivt både fysisk og psykisk, når vi færdes og begår os i naturen. Der findes endda terapeutiske metoder, som tager udgangspunkt i naturen.
  • Dyrk noget motion og gør det gerne dagligt. Det skaber endorfiner i hjernen og øger dit velvære både fysisk og psykisk.
  • Vurder hvad der er vigtigst for dig: Et billigt (men langt) forløb eller et kort (men dyrere) forløb. Bliver processen langsommelig, kan det føles opgivende – nærmest umuligt – at blive angstfri. I nogle tilfælde kan der opstå behov for at skifte behandler. Det kan blive omstændigt, og føles det ikke rart at ”udlevere” sig selv, kan det være noget, man gerne vil undgå. Når du vælger behandler, så mærk ind i om behandleren og dig har kemi, og om behandlerens behandling er noget, som du tror på vil virke for dig. mærk efter om det er prisen eller længden på behandlingen, som vejer tungest hos dig.

Tak fordi du læste med. Ønsker du at blive angstfri med min hjælp, så er du velkommen til at kontakte mig. Du finder mine kontakt oplysninger på www.juliekrag.dk/kontakt 

De bedste hilsner
Julie

Leave a Reply

Your email address will not be published.